CESTY - Cestou z města. Cestou smíření.

Společná výstava soch, obrazů a fotografií.

Galerie Malovaný dům, Karlovo nám. 53, Třebíč
19. 9.–5. 11. 2023
Otevřeno denně mimo pondělí. 10,00–12,00, 13,00–17,00

Informační brožura

Brožura

Vernisáž (YouTube: Tvůrčí skupina T&F)

Instalace

Sochy (ukázky)

Obrazy (ukázky)

Fotografie