B|E|J|K| Slaník 2021


 

Několik po sobě následujících let, jsme měly možnost, díky přátelskému přístupu k naší skupině B|E|J|K| , malovat v plenéru obce Slaník. Lukáš Kupka, majitel domku u přívozu nad řekou Otavou, nás ubytoval v prostředí otcova malířského ateliéru. Výstava v budově místního obecního úřadu je naše forma poděkování za příležitost prožít atmosféru krajiny oživené řekou a tradicí malířské rodiny.


Blanka Proksová Blanka Proksová
Blanka Proksová Blanka Proksová
Blanka Proksová Blanka Proksová
Blanka Proksová Blanka Proksová
Kamila Vrbovcová Kamila Vrbovcová
Kamila Vrbovcová Kamila Vrbovcová
Kamila Vrbovcová Kamila Vrbovcová
Eva Horčičková Eva Horčičková
Eva Horčičková Eva Horčičková
Eva Horčičková Eva Horčičková
Jitka Vašutová Jitka Vašutová
Jitka Vašutová Jitka Vašutová
Blanka Proksová Blanka Proksová
Kamila Vrbovcová Kamila Vrbovcová
Eva Horčičková Eva Horčičková
Jitka Vašutová Jitka Vašutová
Blanka Proksová Blanka Proksová
Blanka Proksová Blanka Proksová
E. Horčičková,   J. Vašutová E. Horčičková, J. Vašutová
vstup do budovy OÚ Slaník vstup do budovy OÚ Slaník