sv. Florián, nová hasičská zbrojnice, Jaroměřice nad Rokytnou